Ålegræs / Tang

Igennem tiden har mennesker brugt det forhåndenværende materialer i deres nærhed til byggemateriale og til at gøre livet lettet. Alle opfindelser er lavet for at lette hverdagen, som før i tiden godt kunne være en prøvelse. Men når man ikke kendte andet var det jo det. 
Tang, eller snarere ålegræs, som var lige til at samle op ved kysterne i store mængder fandt man også anvendelse for. Det blev brugt som gødning, som brændsel, som isolering, til diger, til foder og sidst men ikke mindst til tage. Ja i begyndelsen af 1800 tallet blev ålegræsset også brugt i madrasser, da det var billigere end de andre fyldmidler man brugte. Endvidere kunne utøj ikke leve i tangen, da den var saltholdigt, og det mugnede ikke. Og så var lige ved hånden. Det skal dog også siges, at tang blev eksporteret til store dele af verden. 
I dag er det mest på Læsø, at tangen bruges til tagtækning, men en del tækkemænd er nu igen begyndt at bruge ålegræs til at lave rygningerne på stråtagene, da ålegræsset er lettere at arbejde med og har en længere levetid. 

Området omkring Møn har også haft sin del af ålegræseventyret. I begyndelsen af sidste århundrede indsamlede “Kalvehave Tangkompagni” omkring 500 tons tang årligt, som blev brugt til Isolering, madrasser ja sågar under krigen som “tobakserstatning” uden større succes. Der blev eksporteret til mange lande. 
Tangindsamlingen stoppede dels da en stor del af den danske tang blev ramt af en sygdom og dels da materialet blev erstattet af kunstfibre og andet kunstigt materiale. Endvidere stoppede væksten af tang p.g.a. udledning af kunstgødning. 
Idag er der igen efterspørgsel på tang, da man har genopdaget dette naturmateriales gode egenskaber, og et par landmænd på Møn og på Bogø har igen taget tanghøst med, inden for deres arbejdsområde. Der er dels efterspørgsel til tangtage på Læsø, men i Tyskland anvender man også tangen som isoleringsmateriale i byggeriet.

Koster Færgegård er et af de steder, som høster og bearbejder tang til vidersalg og eksport. 

Ålegræsset ved de danske kyster indikerer også havenes sundhedstilstand. Er der meget ålegræs/tang betyder det at der er et sundt vandmiljø.

(Denne tekst er skrevet af Johnni Buch efter læsning på nettet.)