Koster Tang

På halvøen Koster på Møn høster Koster Færgegård almindelig bændeltang, også kaldet ålegræs (Zostera marina), der gror i vandet langs kysterne, der støder op til gårdens marker.

Ålegræs har igennem generationer været udnyttet som tagmateriale og som isolering.

I flere år har brugen af tang ligget stille og kun levet på Læsø, men nu er de gode egenskaber ved tang genopdaget og der er igen basis for at høste og bjærge tang. 

Koster Færgegård har igen taget denne funktion op, og samler kvalitets-ålegræs ved sine kyststrækninger.